Ģimenes ar bērniem, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, bezmaksas var saņemt ieejas biļetes kinoteātrī “Balle” uz labdarības seansiem sestdienas vai svētdienas rītos.
Biļetes aicinām saņemt Sociālajā dienestā

E.Veidenbauma ielā 3, 219.kabinetā
trešdienās un ceturtdienās laikā no 14.00 līdz 17.00.

PASTĀSTI CITIEM: