Sākot ar šā gada 16.janvāri Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E.Veidenbauma ielā 3, 220.kabinetā, pieņemšanas laikos:
Pirmdienās: 14.00 – 17.00
Otrdienās: 9.00 – 12.00
Ceturtdienās: 15.00 – 18.00
Piektdienās: 14.00 – 16.00
iespējams saņemt Latvenergo elektrības norēķinu karti.

Latvenergo dāvanu karte tiek piešķirta:
* trūcīgām ģimenēm ar bērniem, kuras nav saņēmušas elektrības norēķinu karti 2011.gadā;
* ģimenes ar bērniem invalīdiem;
* ģimenes ar audžubērniem;
* ģimenes ar aizbildnībā esošiem bērniem;
* daudzbērnu ģimenes (kuras audzina, 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus), kuras nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400kWh patēriņam.

Lai saņemtu karti, klientam jāņem līdzi:
* pase;
* statusa apliecinājums par piederību kādai no iedzīvotāju grupām – bērnu dzimšanas apliecības, bērna invaliditātes apliecība, trūcīgas ģimenes statusa izziņa, Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu vai bērna ievietošanu audžuģimenē;
* elektroenerģijas piegādes līgums.

PASTĀSTI CITIEM: