esf-es-sauklis480215

Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests informē, ka ESF projekts „Asistentu personām ar invaliditāti programmas un pakalpojuma izstrāde un ieviešana Liepājā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4?10/APIA/NVA/002) ievirzās noslēguma fāzē, jo kā plānots projekts beigsies šā gada 31.oktobrī.

Šobrīd Liepājā pamatojoties uz 2011.gada 11.oktobra Sociālā dienesta noteikumiem „Noteikumi Pretendentu atlases kārtībai asistentu pakalpojuma saņemšanai”, kuri paredz, ka projekta ietvaros pakalpojumu plānots sniegt 100 Liepājas iedzīvotājiem ar 1. un 2 grupas invaliditāti, pakalpojumu ir saņēmušas 96 personas un ar 2012.gada 1.augustu to saņems vēl 4 personas, ar kurām šobrīd tiek slēgti līgumi.

Pakalpojuma saņēmēji ir visdažādākie, kā strādājošas personas un bērni, un jaunieši, kas apmeklē mācību iestādes, tā arī cilvēki, kuriem asistents ir nepieciešams, lai veiktu ikdienas sadzīviskās darbības – apmeklētu ārstu, valsts un pašvaldību iestādes un citas darbības ārpus mājas, kuras cilvēks invaliditātes dēļ nevar veikt viens pats.

Sociālais dienests informē, ka projekta ietvaros esošie 100 klienti pēc nepieciešamības pakalpojumu varēs saņemt līdz 2012.gada septembrim.

Projekta plānotais finansējums LVL 99500 no kurām visas izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas Sociālais fonds.

 

Ainārs Bunka

Liepājas pilsētas Domes

Sociālā dienesta

Sociālo projektu daļas vadītājs

PASTĀSTI CITIEM: