Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests informē, ka ESF projekts „Asistentu personām ar invaliditāti programmas un pakalpojuma izstrāde un ieviešana Liepājā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4?10/APIA/NVA/002) ir sasniedzis projekta izvirzītos mērķus un asistenta pakalpojums ir sniegts plānotajiem 100 klientiem no Liepājas pilsētas.esf-es-sauklis480215

Šobrīd projekts ir ievirzījies noslēguma fāzē, jo līdz projekta beigām ir palicis pusotrs mēnesis. Pakalpojums. kā plānots, ir sniegts 100 klientiem un vairāki no šiem klientiem vēl joprojām to saņem.

Pakalpojuma saņēmēji ir visdažādākie – strādājošas personas un bērni, jaunieši, kas apmeklē mācību iestādes, kā arī cilvēki, kuriem asistents ir nepieciešams, lai veiktu ikdienas sadzīviskās darbības – apmeklētu ārstu, valsts un pašvaldību iestādes un citas darbības ārpus mājas, kuras cilvēks invaliditātes dēļ nevar veikt viens pats.

2012.gada oktobrī tiks veikta analīze par sniegto pakalpojumu, izvērtējot, kādi klienti visvairāk pakalpojumu ir saņēmuši, un kuriem tas ir bijis visnepieciešamākais.

Projekta plānotais finansējums LVL 99500 no kurām visas izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas Sociālais fonds.

 

Ainārs Bunka

Liepājas pilsētas Domes

Sociālā dienesta

Sociālo projektu daļas vadītājs

PASTĀSTI CITIEM: