No 10. septembra līdz oktobra beigām pēc divu gadu pārtraukuma atkal notiek pašvaldības akcija “Skolas soma”, kuras laikā Domes Sociālais dienests palīdzēs sagatavoties jaunajam mācību gadam aptuveni 2500 skolas vecuma bērniem no daudzbērnu un trūcīgajām trūcīgajām ģimenēm, piešķirot katram skolēnam pašvaldības vienreizējo pabalstu desmit latu apmērā mācību līdzekļu iegādei.

Pašvaldības palīdzību saņem ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus invalīdus, aizbildnībā un Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes ar nosacījumu, ka visās šajās ģimenēs audzina skolas vecuma nepilngadīgus bērnus.

No šodienas, 10. septembra, sākusies pabalstu izmaksa visās A/s “Norvik banka” filiālēs Liepājā, kur nodoti Sociālā dienesta saraksti ar aptuveni 1500 pabalstu saņēmēju uzvārdiem. Vecāki vai aizbildņi, uzrādot pasi, pabalstu var saņemt jebkurā no a/s “Norvik banka” Liepājas filiālēm – tirdzniecības centrā “Ostmala”, “Kurzeme”, Pētertirgī, tirdzniecības centrā “XL Sala”, Tosmarē, Sila ielā3, Ziemeļu ielā 10.

Arī ģimenēm, kurām laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim kaut vienu dienu ir bijusi noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, no 3. septembra līdz 20. oktobrim jāierodas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā 220. kabinetā ( tālr. izziņām 634 89674), līdzi ņemot pasi un izziņu par trūcīgas ģimenes statusu, kā arī izziņa no mācību iestādes, ja bērns ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem un turpina mācības. Reģistrēties iespējams Sociālā dienesta darba laikā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00, izņemot ceturtdienas ( līdz 18.00) un piektdienas ( līdz 16.00). Pusdienas pārtraukums – no 12.00 līdz 13.00.

Pašvaldības pabalstus šogad saņems 416 ģimenes, kuras audzina trīs bērnus, 87 četru bērnu ģimenes, 28 piecu bērnu ģimenes, 17 ģimenes, kurās audzina sešus bērnus, 9 ģimenes, kuras audzina 7 nepilngadīgus bērnus, 1 ģimene, kurā audzina astoņus nepilngadīgus bērnus, viena ģimene ar 9 bērniem, 250 ģimenes, kurās aug bērni invalīdi, 134 ģimenes, kurās audzina aizbildnībā esošus bērnus, 17 Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes, 41 ģimene, kura ir Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē.

Pabalstu katram bērnam piešķir tikai vienu reizi, arī tad, ja viņš atbilst vairākām minētām kategorijām, kurām pienākas atbalsts akcijā “Skolas soma”.

Pabalstu izmaksai pašvaldība šogad atvēlējusi Ls 25 000.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Jākobsone

Sabiedrisko attiecību speciāliste,

 mob. 29106561

guntaj@dome.liepaja.lv

www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: