No 4. marta arī pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 180 latus un politiski represētie nestrādājošie vecuma pensionāri, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī ir Ls 250 vai mazāk, Liepājas sabiedriskā transporta mēnešbiļeti varēs iegādāties ar 50 procentu atlaidi. Tas nenozīmē, ka pēc mēnešbiļetes jādodas uzreiz pirmajā dienā 4. martā, to varēs iegādāties jebkurā mēneša datumā, un tā būs derīga līdz nākamā mēneša iepriekšējam datumam.

Mēnešbiļetes no 4. marta varēs iegādāties ne tikai Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, bet arī SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” kasē Peldu ielā 5.
Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuriem atlaides stājas spēkā no 4. marta, būt saprotošiem, jo pirmajās dienās var nākties arī pagaidīt rindā. Tāpēc katrs var izvēlēties sev izdevīgāko laiku, jo mēnešbiļetes varēs iegādāties katru darba dienu no 9 līdz 16, piektdienās – līdz 15 ( pusdienas pārtraukums no 12-13). Savukārt SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” kase strādā darba dienās no 8 līdz 18, sestdienās no 9 līdz 14.
Lai neveidotos garas rindas, būtu vēlams arī sagatavot precīzu naudu. Mēnešbiļete ar 50 procentu atlaidi autobusā maksā Ls 7, tramvajā Ls 6, uz visu sabiedrisko transportu – Ls 10.
Iegādājoties mēnešbiļeti ar atvieglojumiem, abās vietās jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērni mēnešbiļetes tāpat kā līdz šim varēs iegādāties Sociālajā dienestā.

Līdz šim bija noteikts, ka braukšanas maksas atlaide 50 procentu apmērā tiek piemērota Liepājā deklarētiem nestrādājošiem vecuma pensionāriem, kuru apmērs nepārsniedz Ls 145, kā arī pensionāriem ar politiski represētās personas statusu, kuru pensijas apmērs nepārsniedz Ls 160,50.

Rosinātie grozījumi Liepājas pilsētas domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā” nosaka, ka pilsētā pastāvīgi deklarētie nestrādājošie vecuma pensionāri, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensija nepārsniedz Ls 180, ir tiesīgi saņemt 50 procentu braukšanas maksas atlaidi sabiedriskajā transportā. Šāda atlaide piešķirta arī pilsētā pastāvīgi deklarētiem politiski represētiem nestrādājošiem pensionāriem, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī ir Ls 250 vai mazāk.

 

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste

PASTĀSTI CITIEM: