Novembra beigās Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta vadītāja Madara Lapsa apmeklēja Starptautiskā Zilā krusta starptautiskās mācības Vidhukā,Namībijā.

Mācību dalībnieki bija 70 eksperti, projektu dalībnieki un organizāciju biedri no vairāk kā 30 Starptautiskā Zilā krusta dalīborganizācijām visā pasaulē – Āfrikā, Dienvidamerikā, Latīņamerikā, Eiropā, Āzijā un citur. No Baltijas valstīm gan bija pārstāvēta tikai Latvija. Kā pastāstīja Madara Lapsa, mācības bija daļa no apjomīgas programmas, kas radīta, lai attīstītu dalībnieku prasmes un zināšanas, stiprinātu izveidoto organizāciju tīklu un veiksmīgi ieviestu apgūto praksē.


” Mācībās Vidhukā bija vairāki mācību moduļi – labas pārvaldības principi, pašpalīdzības grupas, dzīves prasmju apguves programma. Pašpalīdzības grupas ir viena no visplašāk izmantotajām darba formām ar atkarīgajiem Zilajā krustā visā pasaulē, jo neprasa lielus ieguldījumus un var darboties tikai, pateicoties dalībnieku brīvprātīgajai iniciatīvai. Dzīves prasmju programma visbiežāk tiek izmantota atkarību profilakses darbā ar bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir ne vien sniegt informāciju par atkarību izraisošām vielām, bet veicināt izpratni, veidot attieksmi un lēmumu pieņemšanas spējas”, pastāstīja Madara.

Starptautiskais Zilais krusts ir neatkarīga nevienai ko konfesijām nepiederoša kristiešu organizācija, kuras darbības mērķis ir palīdzēt atkarībās nonākušajiem un viņu tuviniekiem, nodrošinot profilakses, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumus. Starptautiskais Zilais krusts darbojas 43 valstīs visā pasaulē, un katrā no šīm valstīm Zilā krusta darbs un piedāvātie pakalpojumi atšķiras atkarībā no cilvēku vajadzībām un pieejamajiem resursiem.

Iepriekšējās mācības notika Rumānijā, Keiptaunā un Bangkokā. Madara bija uzaicināta un piedalījās arī pagājušajās mācībās Rumānijā, Sibiu, 2012.gadā.

 

PASTĀSTI CITIEM: