15_1280 (2)
Ēkā Klaipēdas ielā 96A, kur atrodas Sociālā dienesta Pensionāru dienas centrs, 22. aprīlī uzsākta telpu renovācija, kuras rezultātā izremontēs zāli, palīgtelpas un divus kabinetus, kuru iznomāt nevalstiskajām organizācijām. Remontdarbus plānots pabeigt līdz jūlija beigām.

Ēku kopā ar Pensionāru dienas centru šobrīd apdzīvo arī Diabēta biedrība, Liepājas Jaunie vanagi, veselības veicināšanas biedrība “Ābolīt’s”, Liepājas Poļu biedrība.

Telpu apsaimniekotājs ir Liepājas pilsētas sociālais dienests, renovāciju veic SIA „Būvnieks” , pasūtītājs ir Komunālā pārvalde.
Ēkā līdz jūlija beigām veiks vienkāršoto renovācija un iekšējo inženiertehnisko tīklu nomaiņu, izremontēs lielo zāli, kur rīkot plašāka mēroga pasākumus gan pensionāriem, gan nevalstiskajām organizācijām. Pirmajās divās renovācijas kārtās paredzēts ierīkot arī tualeti invalīdiem, dušas telpu Liepājas Jaunajiem vanagiem un izveidot divus jaunus kabinetus, ko iznomāt Nevalstiskajām organizācijām. Renovācijai paredzēta arī trešā kārta, kad plānots izveidot vēl divus jaunus kabinetus.
Pašvaldība šobrīd ēkas renovācijas 1. un 2. kārtai piešķīrusi 54 812 eiro. Renovācijas izmaksas trešajai kārtai noskaidros iepirkuma rezultātā.

 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

 

PASTĀSTI CITIEM: