No 5. augusta sāksies pabalstu izmaksa pašvaldības akcijā „Skolas soma” Liepājā deklarētām daudzbērnu (sākot no trīs bērniem), trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenēm. Pabalstus saņems arī Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošie skolasbērni un bērni, kuri ir aizbildnībā. Vienreizējo pabalstu 20 eiro katram skolēnam skolai nepieciešamo lietu iegādei vecāki līdz oktobra beigām var saņemt A/s „Norvik banka” Liepājas filiālēs.

ddd87cc3e6e4e474a6201d29cb8699a3

Pabalstus varēs saņemt arī ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss – ar nosacījumu, ka visās minētajās ģimenēs ir bērni skolas vecumā.


Plānots, ka pabalstu varētu saņemt ap 1000 liepājnieku ģimenes. Šo skaitu varētu papildināt ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām līdz 30. septembrim vēl tiks noteikts trūcīgas ģimenes statuss. Pabalstu izmaksai akcijā „Skolas soma” pašvaldība šogad atvēlējusi 35 995 eiro.
Uzrādot pasi, pabalstu vecāki vai aizbildņi var saņemt jebkurā no A/s “Norvik banka” Liepājas filiālēm – tirdzniecības centrā “Ostmala”, tirdzniecības centrā “Kurzeme”, tirdzniecības centrā “XL Sala”, tirdzniecības centrā „IKI”, veikalā „Maxima” Ziemeļu ielā 10, veikala „TOP” ēkā, Pulkveža Brieža 14 (Karosta), Pētertirgū. Pabalstu saņēmēju saraksti ir bankā – tos var saņemt viens no vecākiem, kurš jau saņem ģimenes valsts pabalstu bērna kopšanai, jo dati saskaņoti ar VSAA.
Ģimenēm, kurām laika posmā no 2014. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam un kurās aug viens vai divi skolas vecuma bērni, no 3. septembra līdz 20. oktobrim jāierodas reģistrēties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā 220. kabinetā. Līdzi jāņem pasi, izziņu par trūcīgas ģimenes statusu un mācību iestādes izziņu, ja bērns vecāks par 15 gadiem. Pusdienas pārtraukums – no 12.00 līdz 13.00. Tālr. izziņām 634 89674.
Šogad jau otro gadu arī pirmklasnieku vecāki, kuru bērni uzsāk mācības kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām, varēs saņemt 30 eiro lielu pabalstu mācību līdzekļu iegādei, neatkarīgi no bērna deklarētās dzīvesvietas. Šo pabalstu izmaksa sāksies septembrī, kad būs nokomplektētas visas pirmās klases un skolās apkopoti dati par pirmklasniekiem. Pirmklasnieku vecāki pirmajā skolas dienā, pavadot savus bērnus uz skolu, aicināti ņemt līdzi arī bankas konta datus, lai varētu skolā aizpildīt iesniegumu pirmklasnieka pabalsta saņemšanai vai arī to paši iesniegt Sociālajā dienestā.

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: