Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli automašīnu VW SHARAN, 1998.izlaiduma gads. Izsoles sākumcena 690 EUR. Izsole notiks 2014.gada 12.augustā, plkst.14.00 Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 3.stāvā 311.telpā. Pieteikties izsolei var līdz 2014.gada 11.augustam, plkst.17.00, Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 211.telpā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Sociālā dienesta bankas kontā LV42UNLA0022600106000, saņēmējbanka AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas 69,00 EUR (sešdesmit deviņi euro, 0 centi). Automašīnu līdz pieteikšanās termiņa beigām var apskatīt E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā. Informācija pa tālruni 29256523. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sociālā dienesta mājas lapā www.socialaisdienests.liepaja.lv vai personīgi Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 211.telpā.”

IZSOLES NOTEIKUMI

 

PASTĀSTI CITIEM: