Pašvaldība jau otro gadu izmaksā pabalstu pirmklasniekiem, lai pirmo reizi palīdzētu sagatavoties skolas gaitām. Pabalstu pirmklasniekam ir tiesības saņemt ģimenes, kurās bērns kalendārā gada septembrī ir uzsācis mācības pirmajā klasē Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestādē, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Pabalsta apmērs ir 30 euro par bērnu!


Pabalsts tiek ieskaitīts vecāka iesniegumā norādītajā kontā, iesnieguma veidlapa tiek saņemta un aizpildīta izglītības iestādē, bērnam uzsākot mācības pirmajā klasē. Aizpildītas veidlapas izglītības iestādes pārstāvji nogādā Sociālajā dienestā (Ed.Veidenbauma ielā 3, 216. vai 220.kabinetā).
Kontakttālrunis 63489674.

Ja ģimene kādu iemeslu dēļ nevar iesniegumu aizpildīt izglītības iestādē, tad personas var vērsties Sociālajā dienestā un uzrakstīt iesniegumu līdz kalendārā gada 15.oktobrim.

PASTĀSTI CITIEM: