Sociālais dienests saņēmis vēstuli no pensionēto skolotāju biedrības “Zelta rudens”, kurā ierosināts izteikt pateicību sociālajām darbiniecēm Diānai Karplei un Inesei Jangoļenko – par izcilu savu pienākumu veikšanu, teicami veicot sociālās aprūpes misiju un rūpējoties par pensionēto skolotāju Zelmu Pakuli.

PASTĀSTI CITIEM: