Divas neaizmirstamas dienas augusta beigās piedzīvoja 22 Karostas bērni no sociālā riska ģimenēm, kuri kopā ar Sociālā dienesta ģimenes atbalsta daļas darbinieci Kristini Erodu un aktīviem bērnu vecākiem – Sanitu un Arti Veinbergiem devās 13 km garā pārgājienā pa Karostu un Dzintara taku līdz Vērgalei, lai kopīgi apgūtu darba prasmes un labas uzvedības manieres, gūtu jaunus iespaidus un apskatītu ievērojamākos tūrisma objektus.2


Finansējums pārgājiena rīkošanai un sporta inventāra iegādei 500 eiro apmērā tika piešķirts  pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursā Latvijas sieviešu pretalkohola biedrībai “Karostas bērni”, kuru vada viena no bērnu vecākiem Sanita Veinberga. Projekta mērķis ir veicināt Karostas jauniešu un bērnu, t.sk., bērnu un jauniešu no sociālā riska ģimenēm, kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu, īstenojot brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un dzīves pamatprasmju apgūšanu.

Kā pastāstīja Kristina Eroda, pārgājiena laikā gūti ne tikai jauni iespaidi, izbaudīta kopīga atpūta, bet draudzīgā gaisotnē pie ugunskura notikušas dažādas atklātas sarunas, arī  par atkarību problēmām.
Pārgājienā bērni no 9 līdz 16 gadu vecumam, kuriem skolā bieži vien ir uzvedības traucējumi, piedzīvojuši patīkamas pārvērtības – bijuši draudzīgāki, apguvuši pavisam jaunas darba prasmes un ēdiena gatavošanas iemaņas, piemēram, kartupeļu cepšanu folijā uz ugunskura, visi centušies uzvesties kārtīgi, atbilstoši pārgājiena uzvedības noteikumiem, pastāstīja sociālā darbiniece Kristīne Eroda.
Pārgājiena laikā apskatītas interesantākās Karostas apskates vietas, piemēram, piemiņas memoriāls Liepājas ebrejiem – holokausta upuriem, izstaigāti Karostas forti, apmeklēta “Matrika māja’, “Dzintara takas” objekti u.c. Atpūtas brīžos noderējis par projekta finansējumu iegādātais sporta inventārs – bumbas, tenisa raketes, arī teltis. Vakarā pie ugunskura ar fonda “Agape” aktīvistu Vladimiru Iļjinu risinājušās atklātas sarunas par atkarības problēmām, ar kurām pusaudžiem nākas bieži sastapties ikdienā.
Sadarbību ar Karostas bērniem nolemts turpināt, ierīkojot atpūtas istabu, kur bērniem brīvajā laikā pulcēties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Pastāstīja Kristina Eroda.
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

 

PASTĀSTI CITIEM: