13.maijā Liepājā, Pāvila baptistu draudze Kuršu ielā 19 notika seminārs ieinteresētajiem kristīgo draudžu locekļiem „Katra diena kā Bāreņu svētdiena”, lai piesaistītu plašākas sabiedrības uzmanību ārpusģimenes aprūpes iespējām, dodot iespēju “tiešajā” uzdot jautājumus atbildīgo iestāžu speciālistiem. Seminārā piedalījās Liepājas pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja Taiga Ziemele, Liepājas Bērnu nama vadītāja Ināra Roze, Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča.

2014.gada rudenī Latvijas kristīgajās baznīcās tika aizsākta jauna tradīcija, novembra pirmo svētdienu atzīmējot kā Bāreņu svētdienu. Tā ir ekumēniska iniciatīva, kas vieno kristiešus 52 valstīs.
Šīs iniciatīvas mērķis ir dot impulsu plašākai sabiedrībai bez aizspriedumiem iedziļināties ārpus bioloģisko vecāku aprūpes palikušo bērnu problemātikā.
Bāreņu svētdienas organizēto aktivitāšu ietvaros tika veikta arī aptauja, ar mērķi noskaidrot, kas cilvēkus kavē uzņemties rūpes par bāreņiem. Kā populārākie iemesli tika minēti bailes no birokrātijas un iestāžu apmeklēšanas, kā arī neizpratne par daudzajām aprūpes formām. Aptaujas rezultāti atklāja arī vairākus stereotipus sabiedrības attieksmē pret bāreņiem.
Tomēr Bāreņu svētdiena nav palikusi tikai kā izlasīta, plauktā nolikta un aizmirsta grāmata. Tā ir rosinājusi cilvēkus atsaukties aicinājumam kalpot bāreņiem.

Plašāka informācija www.barenusvetdiena.lv

PASTĀSTI CITIEM: