Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 11.marta regulu par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām izveidots Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām. Gan atbalsta saņēmējus, gan pārtikas un materiālās palīdzības komplektos iekļaujamās preces un to izdales biežumu un daudzumu nosaka Ministru kabineta noteikumi. Liepājā pārtikas pakas izsniedz divas organizācijas – Latvijas Pirmās palīdzības vienība un biedrība „Latvijas sarkanais krusts”.


Saskaņā ar LR MK noteikumiem, pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam vai izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā. Saskaņā ar MK noteikumos paredzēto, atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.
Liepājā pārtikas pakas izsniedz:
Latvijas Pirmās palīdzības vienība (Ūliha ielā 35/37 darba dienās no 9.00-17.00 un Vērgales ielā 1-1 otrdienās un trešdienās no 16.00 līdz 18.00);
Biedrība „Latvijas sarkanais krusts” (Peldu ielā 5 darba dienās no 10.00 līdz 17.00 un Sociālā dienesta Veco ļaužu mājā Ganību ielā 135/141 ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00).

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: