Gandrīz pussimts sociālo darbinieku no Zemgales pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām 27. un 28. maijā apmeklēja Liepāju un viesojās arī Liepājas Domes Sociālajā dienestā, tikās ar dienesta direktori Ivetu Bartkeviču, direktores vietnieci Santu Altāni, projektu vadītāju Ainaru Bunku, sociālo 11390035_788458691272709_7328752030912283748_npakalpojumu daļas vadītāju Sigitu Vītolu. Par pieredzes apmaiņas galamērķi Liepāja bija izraudzīta tāpēc, ka tieši šeit aizvadītajā Eiropas Savienības fondu apguves periodā sociālā darba jomā veiksmīgi ieviesti vairāki apjomīgi projekti, kas vērsti gan uz sociālā dienesta veiktspējas stiprināšanu, gan sociālās infrastruktūras uzlabošanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu atbilstīgi iedzīvotāju vajadzībām.


Minēto pieredzes apmaiņas braucienu, kas ietilpst publicitātes kampaņā “Labās prakses piemēri par ES struktūrfondu ieguldījumu sociālās jomas attīstībā Liepājā”, organizē Zemgales Plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu informācijas centrs. Brauciena laikā dalībnieki no Aizkraukles, Aknīstes. Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Ozolniekiem, Skrīveriem, Tērvetes, Viesītes, Vecumniekiem un vēl citiem Zemgales attīstības centriem, iepazinās ar Liepājas pašvaldības Sociālā dienesta ieviestajiem un ES fondu atbalstītajiem projektiem laikā no 2007. līdz 2013. gadam.
Dienesta speciālisti ne vien izklāstīja savu pieredzi projektu izstrādē un ieviešanā, bet arī aicināja savus Zemgales kolēģus apskatīt vairākas sociālās institūcijas.
Zemgales ES Struktūrfondu informācijas centra organizētais, šoreiz sociālo darbinieku, pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju ir kā turpinājums jau agrākajai praksei laiku pa laikam kādai no reģiona interesentu grupām piedāvāt iespēju uz vietas apskatīt labās prakses piemērus ES fondu atbalstīto projektu apguvē, pārliecināties par piešķirto naudas līdzekļu efektīvu izmantošanu un to atdeves ilgtspēju.

PASTĀSTI CITIEM: