Pensionāru Dienas centrā Klaipēdas ielā 96a novembrī notiks vairāki pasākumi – gan muzikāli svinīgi, gan patriotiski. 10. novembrī plkst. 14.00 ar muzikālu pēcpusdienu lielajā zālē tiks atzīmēta komponista Andra Kristona 70 gadu jubileja, pasākumā dziedās senioru vokālie ansambļi “Sentiments”un “Kurzemīte.


17. novembrī plkst. 13.00 lielajā zālē notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības, kurās uzstāsies biedrības “Helikons”goda biedre Ilga Auza un Gvenda Beģe ar savu dzeju. Dziedās ansamblis “Kurzemīte”.
24. novembrī plkst. 13.00 būs senioru tikšanās deju ritmos ar deju pasniedzēju no Rīgas laimdotu Andersoni.

PASTĀSTI CITIEM: