7. decembrī Liepājā sākās Ziemassvētku pabalstu izmaksa ģimenēm, kuras audzina četrus un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus. Katram nepilngadīgajam bērnam pienākas pabalsts 15 eiro apmērā. Pabalstus varēs saņemt līdz janvāra beigām.


Ziemassvētku pabalstus bērnu vecāki vai aizbildņi, uzrādot pasi, līdz janvāra beigām varēs saņemt visos A/S “Norvik banka” Liepājas filiāles klientu apkalpošanas centros.
Lai saņemtu pabalstu, bērnu vecākiem jābūt deklarētiem Liepājā.
Sociālais dienests datu bāzi par ģimenēm ar bērniem nemitīgi pilnveido, un šie saraksti tiek iesniegti bankā. Ja kāds, kuram pienākas pabalsts, nav sarakstā, tad informāciju iespējams precizēt Sociālo pakalpojumu daļā pa tālr. 634 89674.
Ziemassvētku pabalstu izmaksai ģimenēm ar bērniem pašvaldība šogad atvēlējusi 25 090 eiro.
Līdz decembra beigām turpinās arī pabalstu izmaksa poltiski represētajiem saistībā ar Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienu.
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: