Sākot no 16. decembra, kad Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē jau 13. reizi koncertā “Ziemassvētku brīnumu gaidot” uzstājās cilvēki ar īpašām vajadzībām, svētku prieks ar koncertiem, svētku dievkalpojumiem, dāvanām, kopīgu piparkūku cepšanu ienāk arī vairāk nekā 10 Liepājas sociālajās iestādēs. Svētku pasākumos piedalās ciemiņi no skolām, baznīcu draudzēm, kultūras iestādēm, labdarības organizācijām.IMG_0867 (2)

Šodien, 18. decembrī plkst. 13.00 ar svētku koncertu un saviesīgu kopā sanākšanu Ziemassvētku pasākums notiek senioriem Pensionāru dienas centrā Klaipēdas ielā 96a.

Vairākās sociālās dzīvojamās mājās Ziemassvētku gaidīšanas svētki jau notikuši – Sociālā mājā Viršu ielā 9/11 17. decembrī notika Ziemassvētku eglīte gan mājas vecajiem ļaudīm, gan mājas bērniem kopā ar Liepājas Universitātes studentiem.

Sociālā dzīvojamā mājā Kuldīgas ielā 34 17. decembrī notika kristīgā ansambļa Ziemassvētku koncerts, bet šodien plkst. 15.00 – dievkalpojums ar mācītāju Raiti Šēneru.

Sociālā dzīvojamā mājā Baloža ielā 1 16. decembrī ar koncertu un sarūpētajām svētku dāvanām viesojās 15. vidusskolas skolēni.

Sociālā dzīvojamā mājā Flotes ielā 14.00 17. decembrī kopā ar Liepājas Universitātes studentiem notika piparkūku cepšana un telpu rotāšana. 23. decembrī ar koncertu viesosies bērnudārza “Saulīte” dziedošās audzinātājas, bet 28. decembrī – īsts Salavecis ar dāvanām , rotaļām un balli sadarbībā ar biedrību “Happy agency”.

Veco ļaužu dzīvojamā mājā ar koncertiem uzstāsies gan vietējais vokālais ansamblis “Dālijas”, gan bērnudārza “Sauleszaķis” un Kristīgā bērnudārza audzēkņi, kā arī “Mārtiņmājas” pašdarbnieki.

Bērnu nama bērniem un darbiniekiem, pateicoties sponsoru atbalstam, 22. decembrī būs iespēja apmeklēt kino “Balle” un doties ekskursijā uz Promenāde Hotel, kas noslēgsies ar kopējām svētku pusdienām.

Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem 21. decembrī notiks Ziemassvētku tirdziņš, kurā centra klienti piedāvās savus darinājumus vecākiem, draugiem un citiem viesiem.

Atkarību profilakses centrā 29. decembrī notiks svētku pasākums darbiniekiem un centra klientiem kopā ar viņu ģimenēm, ar draudzes “Dieva ģimene” mācītāja piedalīšanos.

Grupu dzīvokļos Kuldīgas ielā 34 Ziemassvētku pasākums notiks 22. decembrī, bet Nakts patversmes klienti uzaicināti uz svētku dievkalpojumu un kopīgu mielastu 24. decembrī plkst. 18.00 Metodistu baznīcā.

Liepājas Domes Sociālais dienests saka paldies visiem labajiem cilvēkiem un iestādēm, kuri jau pauduši vēlmi palīdzēt sociālajām iestādēm un maznodrošinātajiem liepājniekiem, ģimenēm ar bērniem. Ja kāds labvēlis vēl vēlas iepriecināt sociālo iestāžu klientus, iespējams sazināties ar šo iestāžu vadītājiem un konsultēties, kādā veidā to labāk izdarīt ( kontakti atrodami Sociālā dienesta mājas lapā www.socialaisdienests.liepaja.lv

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

Attēlā: Liepājas speciālās internātpamatskolas audzēkņi uzstājas koncertā “Ziemassvētku brīnumu gaidot”.

PASTĀSTI CITIEM: