25. februāra Domes sēdē pieņemti jauni saistošie noteikumi “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” un izdarīti grozījumi esošajos noteikumos. Liepājniekiem tiek piedāvāti  jauni sociālo pakalpojumu veidi, atvieglojot dokumentu noformēšanu sociālo pakalpojumu saņemšanai.


Saistošie noteikumi papildināti ar diviem jauniem sociālajiem pakalpojumiem bērniem, kuri cietuši no vardarbības un cilvēkiem ar invaliditāti.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā var saņemt bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām. Pakalpojums tiks nodrošināts vardarbībā cietušiem bērniem pēc valsts apmaksātā pakalpojuma saņemšanas, ja speciālisti norādīs, ka pakalpojumu nepieciešams turpināt.
Savukārt pilngadīgās personas ar invaliditāti var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu lauku vidē.
Personai ar invaliditāti vairs nav jāiesniedz invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija sociālā pakalpojuma saņemšanai.
Arī Portidžas mācībsistēmas pakalpojuma saņemšanai vairs nevajag iesniegt bērna dzimšanas apliecības kopiju.
2016.gada Sociālā dienesta budžetā ir ieplānoti nepieciešamie līdzekļi sociālās rehabilitācijas pakalpojumam lauku vidē 20 160 eiro un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi 19 069 eiro apmērā.

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv

PASTĀSTI CITIEM: