19. februārī Liepājas Universitātē notika 10. zinātniski praktiskā sociālā darba konference „Personu ar invaliditāti integrācija sabiedrībā: tiesības un iespējas”. Konferences atklāšanā runātāji uzsvēra, ka šī tēma ir svarīga ne tikai nozares speciālistiem, bet arī katram sabiedrības loceklim. Turklāt Liepājas Universitāte ir tā, kas jau 20 gadus sagatavo sociālos darbiniekus.


Konferenci atklāja Anita Līdaka, LiepU IZI direktore, pedagoģijas doktore, profesore. Viena no konferences aktuālajām tēmām ir deinstitucionalizācijas (DI) procesi Latvijā un Eiropā, kas paredz cilvēku ar invaliditāti, kuri ir spējīgi iziet sabiedrībā, integrācija tajā. Cilvēkiem, kuri dzīvo sociālajās iestādēs, būtu jādzīvo mājās, bet bērniem – ģimenēs. Turklāt arī sabiedrībai tam ir jābūt sagatavotai.
Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Karīna Korna uzsvēra: „Labklājības ministra vārdā pateicos par uzmanības pievēršanu cilvēkiem ar invaliditāti. Sociālais darbinieks ir tas, kuram uzticēties, kad cilvēks pats vairs netiek galā. Darbs ir grūts, bet nepieciešams.”
Konfereneces dalībniekus uzrunāja Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta vadītāja Iveta Bartkeviča, Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” direktors, LR Saeimas deputāte Aija Barča u.c.

Esošās un iespējamās problēmas deinstitucionalizācijas procesa laikā darbā ar personām ar invaliditāti analizēja Uldis Novickis, Liepājas pilsētas domes Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks. Par sociālā pedagoga darba mērķa grupa – bērni ar īpašām vajadzībām uzstājās Dace Liepa, Liepājas Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību jautājumos.

Par personu ar invaliditāti iespējām mācīties vispārējās izglītības iestādēs viedokli pauda Inese Stepko, Liepājas Iekļaujošās izglītības centra vadītāja

Par inovatīviem risinājumiem rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā pusaudžiem Valsts pētījumu programma „INOSOCTEREHI” pastāstīja Dina Bethere, Liepājas Universitātes asociētā profesore, par neformālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – Mārtiņš Mamis, biedrības „Radi Vidi Pats” valdes loceklis.

Par projekta „Kurzeme visiem” īstenošanu pastāstīja Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja
Projektu “Kurzeme visiem” realizē Kurzemes plānošanas reģions ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu un valsts budžeta līdzfinansējumu. Projekta īstenošanā iesaistīti 22 sadarbības partneri: 19 Kurzemes reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs un 4 bērnu aprūpes iestādes.
Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Visas dienas garumā Liepājas Universitātē nozares speciālisti diskutēja par sociālā darba tēmu, diena bija bagāta ar atziņām un secinājumiem.

PASTĀSTI CITIEM: