Pēc 1. septembra visu Liepājas vispārizglītojošo skolu pirmklasnieku vecāki, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, 20160119-1138-179355-569e040ba9e83-liepajas-skolas-saksies-pirmklasnieku-registracija.jpgvarēs saņemt 30 eiro pabalstu bērnam mācību līdzekļu iegādei. Pabalstu izmaksa pirmklasniekiem Liepājā notiek jau ceturto gadu.


Lai pabalstu saņemtu, pirmklasnieku vecākiem pirmajā skolas dienā pie klašu audzinātājiem jāaizpilda iesniegums un jānorāda bankas konts, uz kuru pabalstu pārskaitīt.
Pirmklasnieku pabalstu izmaksa sāksies pēc 1. septembra, kad skolās būs apkopoti dati par visiem pirmklasniekiem un saraksti iesniegti Sociālajā dienestā.
Kad skolu pārstāvji 1. klašu sarakstus būs nogādājuši Sociālajā dienestā, tie tiks noformēti un pārskaitīti vecāku norādītajā bankas kontā. Pabalstu izmaksa varētu sākties septembra vidū.
Liepājā skolas gaitas šogad uzsāks vairāk nekā 800 pirmklasnieku.

Līdz oktobra beigām vēl turpinās arī pabalstu izmaksa pašvaldības akcijā “Skolas soma”, kuras laikā Liepājā deklarētās daudzbērnu un trūcīgās ģimenes, ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, aizbildnībā esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes, Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošās ģimenes var saņemt 20 eiro pabalstu par katru bērnu, kurš mācās vispārējās izglītības iestādē.
Neskaidrību gadījumos saistībā ar pabalstu piešķiršanu var zvanīt uz Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļu pa tālr. 634 89674.
Pabalstu izmaksai akcijā “Skolas soma” un pirmklasnieku pabalstiem pašvaldības budžetā šogad atvēlēts pavisam 61 500 eiro.

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: