No 8. augusta sākusies pabalstu izmaksa pašvaldības akcijā “Skolas soma”, kuras laikā Liepājā deklarētās daudzbērnu un trūcīgās ģimenes, ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, aizbildnībā esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes, Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošās ģimenes, kuras pilda līdzdarbības pasākumus, var saņemt 20 eiro pabalstu par katru bērnu, kurš mācās vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2. klases. Pēc 1. septembra 30 eiro pabalstu varēs saņemt arī visi pirmklasnieki, kuri uzsāks mācības Liepājas skolās.

Vienreizējo pabalstu skolas lietu iegādei 20 eiro apmērā saņems vairāk nekā 800 Liepājā deklarētu bērnu, sākot no 2. klases. Vecāki pabalstu varēs saņemt līdz oktobra beigām visās A/s “Norvik banka” Liepājas filiālēs, uzrādot pasi. To var saņemt viens no vecākiem, kurš jau saņem ģimenes valsts pabalstu bērna kopšanai. Pabalstu saņēmēju saraksti ir iesniegti bankā.

Ja ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei akcijā “Skolas soma”, bet tā nav iekļauta sarakstā, tad pabalstu jāpieprasa Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, iesniedzot iesniegumu ne vēlāk kā līdz 30.septembrim.

Pabalstu akcijā “Skolas soma” piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2. klases. Pabalstu varēs saņemt arī bērni, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un turpina mācības vidusskolā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību – šie bērni pabalstu nesaņem, bet dod iespēju saņemt pabalstu pārējiem ģimenē esošajiem skolas vecuma bērniem.

Izziņas no mācību iestādēm par bērnu izglītošanos pēc 9. klases iesniedzamas Sociālajā dienestā.

Pabalstus varēs saņemt arī ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām laika posmā no šā gada 1. jūlija līdz 30 septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss, un tajās ir bērni skolas vecumā. Šīm ģimenēm līdz 20.oktobrim jāierodas reģistrēties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā 220.kabinetā. Līdzi jāņem pasi, izziņu par trūcīgas ģimenes statusu.

Savukārt visu Liepājas vispārizglītojošo skolu pirmklasnieku vecāki, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, šogad jau ceturto gadu varēs saņemt 30 eiro pabalstu bērnam mācību līdzekļu iegādei. Šo pabalstu izmaksa sāksies pēc 1. septembra, kad skolās būs apkopoti dati par pirmklasniekiem. Lai pabalstu saņemtu, pirmklasnieku vecākiem pirmajā skolas dienā pie klašu audzinātājiem vajadzēs aizpildīt iesniegumus.

Pabalstu izmaksai akcijā “Skolas soma” un pirmklasnieku pabalstiem pašvaldības budžetā šogad atvēlēts pavisam 61 500 eiro.
Neskaidrību gadījumos zvanīt pa tālr. 634 89674.

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: