Sociālais dienests saka lielu Paldies visiem labdariem, ziedotājiem un atbalstītājiem, kuri Ziemassvētku laikā iepriecināja trūcīgos un maznodrošinātos Liepājas iedzīvotājus mūsu sociālajās dzīvojamās mājās, Veco ļaužu mājā, Nakts patversmē, Bērnu namā un citās sociālās institūcijās!


Paldies restorānam “Vecais vikings” un tā īpašniekam Pederam Rathlefam par svētku pusdienām vientuļajiem cilvēkiem, Liepājas autobusu parkam un motoklubiem “West Coast Liners” un “Iron Wolf” par palīdzību un atbalstu, “Ganību mājai” par gardajiem pīrādziņiem Nakts patversmes apmeklētājiem, Metodistu baznīcai par svētku dievkalpojumu, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldei par sarūpētajām svētku dāvanām, SIA “Kurzemes amatnieks A” par jauno logu, SIA “Grobiņas zieds”, ADS “Pagrabs”, UPTK, SIA “Zēlande”, Zviedrijas labdarības organizācijai “Gnosjo” par svētku dāvanām un citiem pārsteigumiem!
Liepājas Bērnu nams saka īpašu Paldies Liepājas Valsts 1. ģimnāzijai par skaisto svētku labdarības koncertu, fondam “Give” par dāvanām un koncertu, restorānam “Promenāde” par svētku pusdienām darbiniekiem un audzēkņiem, LOC par iespēju apmeklēt SPA.
Veco ļaužu dzīvojamā mājā ciemojās un seniorus iepriecināja (koncerti, uzvedumi, paciņas, kartiņas, radošās darbnīcas): Liepājas BJC “Vaduguns” audzēkņi ( ģitāristu ansamblis – skolotāja Elīna Starķe Arbitāne un TAD dejotāji- skolotāja Eva Krētaine); Jauniešu mājas jaunieši; Jauktais koris “Lauma”; Ezerkrasta sākumskolas 4a klases skolēni; PII “Saulīte” bērni; Liepājas draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas 7b kl. audzēkņi.
Šā gada 2. janvārī noslēdzās arī “Laimas” namiņa projekts, un šogad uz Liepāju tika nogādāta 141 dāvana maznodrošināto daudzbērnu ģimeņu bērniem. Paldies!

PASTĀSTI CITIEM: