24. janvārī noslēdzās 36 stundu profesionālās pilnveides apmācību programma 15 Sociālā dienesta struktūrvienību vadītājiem “Vadība un vadītājs: prasmes, stratēģijas, prakse”, kurā viņi trenēja un pilnveidoja savas prasmes dažādu konfliktsituāciju risināšanā pieredzējušā vācu psihologa, ģimenes konsultanta un mediatora Aloiza Leiendekera vadībā.


Aloizs Leiendekers ir diplomēts vācu pedagogs, apguvis ģimenes konsultēšanu un ilgus gadus strādājis ar jauniešiem un ģimenēm. Nodibinājis uzņēmumu AL-Institut un ieguvis lielu praktisku pieredzi mediatora darbā, vadījis konfliktsituāciju vadības un risināšanas apmācības Vācijā, Latvijā un Krievijā. Latvijā darbojas kopš 2009. gada.
“Jebkuras izmaiņas saistītas ar konfliktiem un nav pat iedomājamas bez tiem. Konflikti virza attīstību. Tomēr svarīgs ir risinājums. Tāpēc nepieciešams apgūt mediatīvās prasmes, lai spētu veiksmīgi vadīt organizāciju”, saka lektors.
Vadītāji vairākās tematiskās nodarbībās apguva dažādas prasmes un jaunas iemaņas: konfliktu vadību un to risināšanas stratēģijas, komunikāciju, klausīšanos, sarunas vadīšanu utt. Daudz laika tika veltīts darbam komandā un pavadīts savstarpējās sarunās, mācoties, kā pozitīvi izmantot savas emocijas.
Kā atzina paši semināra dalībnieki, apgūtās zināšanas labi noderēs gan darbā ar padotajiem, gan sociālo iestāžu klientiem.
“Apmācības bija ļoti vērtīgas. Lektors mums palīdzēja paskatīties uz konfliktsituācijām pilnīgi savādāk, nekā esam raduši”, atzina Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja Kristīna Šaripo. “Šoreiz bija mazāk teorijas, bet vairāk lektora pieredze, kā kopīgi risināt konfliktus ar pozitīvu skatījumu, viņš mudināja vairāk mūs pašus meklēt risinājumus un konflikta kodolu, saka Kristīna.
“Lektors mums palīdzēja vairāk apzināties sevi, deva jaunu enerģiju un pieredzi, kā darīt savādāk, gudrāk, mierīgāk”, atzina Nakts patversmes vadītājs Dāvis Grietēns. “Kursos mācījāmies iejusties savu darbinieku un klientu lomā, apguvām prasmes kopīgi sadarboties, saprast viņus ar mūsu pašu palīdzību. Sapratām, ka problēmas nav mums vienīgajiem, tās ir visiem”, atzīst Dāvis.

PASTĀSTI CITIEM: