2017. gada 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā”, kas paredz palielināt ienākumu summu, līdz kurai piemēro atvieglojumus 50 % apmērā sabiedriskajā transportā nestrādājošiem pensionāriem līdz 300 eiro un atvieglojumus 50 % apmērā visiem politiski represētajiem, kuri ir nestrādājošie pensionāri.

Līdz šim braukšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā abonementa biļetei sabiedriskajā transportā varēja saņemt nestrādājošie vecuma pensionāri, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensija kopumā nepārsniedza 256,12 eiro.

No šā gada palielināta ienākumu summa, līdz kurai piemēro atvieglojumus abonementa biļetei 50% apmērā. Tas nozīmē, ka piešķirtās pensijas apmērs pirms nodokļu nomaksas kopumā nevar pārsniegt 300 eiro mēnesī. Kā zināms, valsts šobrīd ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 % apmērā arī no pensijām, kas pārsniedz 235 eiro mēnesī.

Visas politiski represētās personas, kuras ir nestrādājoši pensionāri, var saņemt atvieglojumus sabiedriskajā transportā 50 % apmērā, neatkarīgi no ienākumiem. Līdz šim braukšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā abonementa biļetei sabiedriskajā transportā bija tiesīgas saņemt politiski represētās personas, nestrādājoši pensionāri, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī nepārsniedza 355,72 eiro.

Sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu abonementa biļetei 50% apmērā saņēmēju skaits varētu palielināties par aptuveni 2800 cilvēkiem. Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā šo atvieglojumu nodrošināšanai ir rezervēti 200 000 eiro gadā.

Abonementa biļetes pensionāri tāpat kā līdz šim var saņemt Sociālajā dienestā Ed. Veidenbauma ielā 3 un LNA kasē Peldu ielā 5.

 

 

PASTĀSTI CITIEM: