Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests pārdod pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pasažieru autobusu VW LT 46, 1999.izlaiduma gads, kuru var apskatīt E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, darba dienās no plkst. 8 līdz plkst.16, iepriekš piezvanot pa tālruni 29256523. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sociālā dienesta tīmekļvietnē www.socialaisdienests.liepaja.lv. Pieteikumu reģistrācija notiek Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 211.telpā, līdz 2017.gada 11.aprīlim. Izsole notiks Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 3.stāva zālē 2017.gada 12.aprīlī plkst.10.00. Izsoles sākumcena 1200 EUR. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas 120 EUR Sociālā dienesta AS „SEB banka” kontā LV42UNLA0022600106000. Samaksa par kustamās mantas iegādi veicama 7 dienu no izoles norises dienas.

Izsoles noteikumi

PASTĀSTI CITIEM: