Lai arī cik atšķirīgi mēs cits citam šķistu, mūs tomēr vieno kaut kas kopējs – mīlestība. Šajā dienā visā pasaulē mēs ar mīļu vārdu un patiesu cieņu pieminam visus, kuri savas rūpes un uzmanību dāvā, strādājot sociālās aprūpes un rehabilitācijas jomā. Sveicu visus sociālos darbiniekus!

Visvaldis Gūtmanis

Informācijai 

Visā pasaulē marta trešajā otrdienā atzīmē Vispasaules sociālā darba dienu, Latvijā šī tradīcija vēl nav iedzīvojusies. Vispasaules sociālā darba dienas mērķis ir pievērst uzmanību sociālā darba nepieciešamībai un ietekmei sabiedrības labklājības veidošanas procesā. Liepājā Sociālo darbinieku dienu jau vairākus gadus atzīmē novembrī.

 

PASTĀSTI CITIEM: