Veco ļaužu dzīvojamā mājā Lieldienu ieskaņas pasākums notika aprīļa sākumā, kad iestādē ciemojās “Ūdensputnu” komanda. Radošajā pēcpusdienā seniori krāsoja olas, cepa raušus, dažāda veida pankūkas un dalījās Lieldienu tradīcijās!


Ūdensputnu” komandas viesošanās Veco ļaužu dzīvojamā māja jau ir kļuvusi par gaidītu tradīciju, šīs pēcpusdienas kā allaž ir kupli apmeklētas un iecienītas senioru vidū. Veco ļaužu mājas iedzīvotāji saka lielu paldies par sagādātajām emocijām!
Arī Dienas centra apmeklētāji šajās dienās kopīgi krāso un ripina olas. 12. aprīlī, neskatoties uz nepatīkamo laiku, vairāk nekā 30 Dienas centra apmeklētāji un darbinieki, devās izbraukumā uz Beberliņiem. Lieldienu pasākumā notika rotaļas kopā ar Zaķi, uz ugunskura ceptas desiņas utt. Centram būs Lieldienu dievkalpojums kopā ar Metodistu draudzi.
13.aprīlī Sociālā dzīvojamā mājā Kuldīgas ielā 34  5.stāva kapelā notiks Lieldienu dievkalpojums, kurā kalpos mācītājs Raitis Šrēners.

PASTĀSTI CITIEM: