No 1. līdz 30. jūnijam Liepājā darbosies trīs Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta rīkotās bezmaksas dienas atpūtas nometnes bērniem no sociālā riska ģimenēm un bērniem invalīdiem.


No 15. maija vecāki/ likumiskie pārstāvji, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, var pieteikt bērnu dalību vasaras dienas nometnēs Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E.Veidenbauma ielā 3, 219.un 220.kabinetos, pieņemšanas laikos: pirmdienās no 14.00-17.00, otrdienās no 9.00-12.00, ceturtdienās no 15.00-18.00, piektdienās no 14.00-16.00, kontakttālrunis 63489673, 63489674.
Katrā nometnē darbosies 25 bērni, nometnes strādās no 9.00 līdz 16.00, bērniem invalīdiem – līdz 17.00.
Nometne bērniem invalīdiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem notiks Liepājas 8.vidusskolā, Dunikas ielā 9/11, Bērni nodarbībās skolas pedagogu vadībā apgūst dažādas prasmes – rokdarbus, floristiku, spēlē dažādas spēles utt.
Divas vasaras nometnes bērniem no sociālā riska ģimenēm, bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem, darbosies Liepājas Centra sākumskolā, Toma ielā 19, un Oskara Kaplaka Liepājas 15. vidusskolā, O.Kalpaka ielā 96 .
Nometnēs plānotas dažādas aktivitātes, ekskursijas un citas nodarbības.
Sociālā dienesta bērnu atpūtas nometņu rīkošanai šogad no pašvaldības budžeta atvēlēts pavisam 16 600 eiro.

PASTĀSTI CITIEM: