No 1. līdz 30. jūnijam Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests organizēja trīs dienas atpūtas nometnes bērniem no sociālā riska ģimenēm un bērniem invalīdiem.

Divās nometnēs brīvo laiku saturīgi pavadīja 50 bērni no sociālā riska ģimenēm vecumā no 7 līdz 11 gadiem – nometnē “Garā pupa” Liepājas Centra sākumskolā un “Zaļā pilsēta” Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā.  Notika dažādas aktivitātes, ekskursijas un citas nodarbības.

25 bērniem invalīdiem ar kustību traucējumiem un garīgu atpalicību vecumā no 7 līdz 18 gadiem bija iespēja piedalīties  dienas nometnē “Zaķu dārzs” Liepājas 8.vidusskolā.

Bērni piedalījās dažādās aktivitātēs, vizinājās ar poniju, apmeklēja “Kino Balle”, Liepājas  boulingu, Liepājas leļļu teātri un piedalījās nometnē rīkotajās meistardarbnīcās. Bērni bija  ekskursijā uz Ventspili, kur apmeklēja Planetāriju un Amatu māju, ekskursijā uz Pāvilostu, kur “Ievlejās” paši cepa maizi. Tika sarīkota arī ekskursija uz Piena muižu un pasākums-spēle “Pirmā palīdzība” u.c. aktivitātes.

Sociālā dienesta bērnu atpūtas nometņu rīkošanai šogad no pašvaldības budžeta bija atvēlēts pavisam 16 600 eiro.

 

PASTĀSTI CITIEM: