Imanta Moltere izceļ no kartona kastes un liek uz galda daždažādas krāsainas kārbas ar attīstošām spēlēm. “Tas ir tas, ko ar lidmašīnu varēju atvest,” saka Liepājā dzimusī un augusī darmštatiete, kura projām no dzimtenes dzīvo jau gadus divdesmit.


Imantu uz Darmštati aizvedusi mīlestība. Darmštates nosaukums meitenei bija labi zināms kā Liepājas sadraudzības pilsētas vārds. Jaunajā dzīvesvietā viņa aizgāja uz pilsētas domi, iepazinās ar sadraudzības pilsētu biroja darbiniekiem, kuri viņu saņēma sirsnīgi un ar atplestām rokām – tagad būs kāds, kurš palīdzēs sazināties ar Liepāju latviski. I. Moltere nu ir biedrības “Darmštates iniciatīva Liepājai” valdes locekle. Biedrībā ir 74 biedri, bet aktīvi darbojas un ziedojumus vāc kādi pieci seši. Visas veltes, kuras biedrība dāvā Liepājai, ir iegādātas par pašu biedru vai viņu piesaistītiem ziedojumiem. Ilggadējā Liepājas labvēle Valtraute fon Tīzenhauzene gadu nastas dēļ kļuvusi par biedrības goda biedri, bet ir blakus ar padomu – stāsta Imanta.
Liepājā dzīvo Imantas tuvinieki. Vismaz reizi gadā viņa cenšas uz dzimto pilsētu atbraukt. Ja ir tāda izdevība, atved arī darmštatiešu dāvanas, par kuru nepieciešamību iepriekš konsultējusies ar Liepājas Sociālā dienesta vadītāju Ivetu Bartkeviču un ar Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāju Maiju Agatinu. Šoreiz Imantas bagāžā ir divas dāvanu kastes. Attīstošās spēles saņem M. Agatinas vadītā iestāde, kuru ik dienu apmeklē vairāk nekā 30 jaunieši un pieaugušie ar garīgās attīstības traucējumiem. Centra klientu vajadzības ir atšķirīgas, katram ir savs rehabilitācijas nodarbību plāns. “Spēles ik pa laikam ir jāmaina, cik ilgi vienu un to pašu spēlēs? Jāattīsta citas maņas, intelekts klientiem ir dažādā attīstības līmenī. Pašattīstošās spēles, kinētiskās smiltis mums ir ļoti nepieciešamas – daudzas lietas, ko mūsu draugi piegādā, šeit nemaz tā nevaram dabūt. Tas ir ļoti liels atspaids mūsu klientiem attīstošā ziņā,” ar pateicību saka M. Agatina. Centru uztur pašvaldība. “Parasti jau dome mūs atbalsta. Ir mums arī vietējie sponsori, uzņēmēji arī ir atsaucīgi – ir dāvinājuši mums zemi, mīklu, raušus, dziju. Bez sponsoru atbalsta mēs nevarētu izdarīt visu to, ko tagad darām,” saka centra vadītāja. I. Moltere piebilst, ka Latvijā attīstošās spēles, kas gatavotas no koka, nav tik pieejamas kā Vācijā.
Savukārt otra biedrības “Darmštates iniciatīva Liepājai” dāvanu kaste nonāks Veco ļaužu namā. Tā paredzēta veco cilvēku brīvā laika nodarbībām, un tajā ir gan krāsas zīda apgleznošanai, gan līmpistoles, jo vecās ir saplīsušas.
……..
Nākamgad Liepāja un Darmštate atzīmēs savas sadraudzības 25 gadu jubileju. Darmštatē ir apmēram 160 – 180 tūkstoši iedzīvotāju. Tajā joprojām ripo tramvajs ar uzrakstu “Liepāja”, un Darmštates pilsētas domē telpām ir doti sadraudzības pilsētu nosaukumi – pastāsta Imanta. “Darmštate ir slavena ar to, ka spēj piesaistīt uzņēmējus, pārliecināt atgriezties vai investēt pilsētā. Tai ir tituls “Zinātnes pilsēta” jau daudzus gadus, un tas ir katru gadu jāaizstāv. Darmštatē atrodas laika apstākļu novērošanas centrs un kosmosa pētīšanas centrs. Šogad Darmštates Valsts muzejā ir Vācijā vienīgā izstāde par rozetes zondes pētījumiem, kas ir notikuši vairāku gadu garumā, kosmosā pētot meteorītus. Tas viss ir ļoti nozīmīgi,” ar sadraudzības pilsētu iepazīstina viešņa, lūgta pastāstīt par nozīmīgāko, ar ko Darmštate ir slavena.

“Kurzemes Vārds”

Sociālais dienests saka lielu Paldies “Darmštates iniciatīvai Liepājai” un Imantai Molterei personīgi par sarūpētajām dāvanām! 

PASTĀSTI CITIEM: