Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība Alsviķos piedāvā lielisku iespēju apgūt zināšanas un arodu ne tikai jauniešiem, bet arī cilvēkiem, kuri vēlas sēsties skolas solā arī brieduma gados. Skolas jaunākajam audzēknim ir 16 gadi, bet vecākajam 50+, audzēkņu vidū ir gan aprūpes centru darbinieki, gan speciālo skolu absolventi. Skolas piedāvā sociālās garantijas un rehabilitācijas iespējas, īpaši personām ar invaliditāti.

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība Alsviķos, Alūksnes novadā aroda ieguvei uzņem personas ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti darbspējas vecumā, sākot ar 9 klašu izglītību

2017./2018. m g. uzņemšana sekojošās profesijās:

Aprūpētājs – 3 gadi
Šuvējs – 3 gadi
Pavārs – 3 gadi

JAUNIEŠU GARANTIJAS grupās (vecumā no 17 līdz 29 gadiem)

Galdnieks – 1 gads
Šuvējs – 1 gads

Pakalpojumi:

dienesta viesnīca (maksas pakalpojums EUR 8.50 mēnesī, JG grupām dienesta viesnīca bezmaksas)
ēdnīca (valsts apmaksāta, 4 reizes dienā, ēdināšana personām ar 1.,2.,3.grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā; pārējiem maksas pakalpojums);
fizioterapijas, masāžas, ūdens procedūru, ārstnieciskās vingrošanas, logopēda, zīmju valodas tulka;
pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu pulciņi, sporta aktivitātes, bibliotēka, interneta pieslēgums)

Tālrunis informācijai par uzņemšanu: 64307132, 26158008; fakss 64307135

e-pasts: arodskola@alsviki.lv; mājaslapa: www.smiltenestehnikums.lv

PASTĀSTI CITIEM: