Tā kā Liepājas Domes Sociālajā dienestā saņemts iedzīvotāju telefona zvans par to, ka viltus sociālie darbinieki apstaigā dzīvokļus un veic iedzīvotāju aptauju, Sociālais dienests informē, ka iedzīvotāju aptaujas šobrīd netiek veiktas un vēlreiz atgādina, kā atšķirt sociālos darbiniekus no viltvāržiem.

 

Sociālā dienesta darbinieki gandrīz vienmēr iepriekš brīdina par ierašanos dzīvesvietā un vienojas par piemērotu vizītes laiku. Apmeklējot klientu dzīvesvietā, sociālais darba speciālists uzrāda darba apliecību. Tā ir tumši sarkanā krāsā ar uzrakstu „Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta apliecība”. Darba apliecībā ir sociālā darbinieka vārds, uzvārds, amata nosaukums un fotogrāfija. Uz apliecības ir Liepājas Sociālā dienesta direktores paraksts un iestādes zīmogs.

Ja cilvēks apgalvo, ka ir sociālais darbinieks, bet nevar uzrādīt darba apliecību, Sociālais dienests iesaka iedzīvotājiem viņam labāk neuzticēties un neielaist savā dzīvoklī.

Lielākajā daļā gadījumu sociālais darbinieks ierodas mājās pēc tam, kad ticies ar klientu un uzklausījis viņa problēmas. Tikai īpašos gadījumos sociālais darbinieks var doties pie klienta bez iepriekšēja brīdinājuma, pamatojoties uz policijas, bāriņtiesas, ģimenes ārsta vai citas personas sniegto informāciju, lai noskaidrotu, vai sniegtā informācija ir patiesa, un lai sniegtu nepieciešamo palīdzību.

Ja mājās ierodas aizdomīgi cilvēki, kas uzdodas par sociālajiem darbiniekiem, par kuru patiesajiem nodomiem rodas šaubas, var droši jautāt, kāds ir viņa vārds, zvanīt uz sociālo dienestu pa tālr. 634 89655 un pārbaudīt, vai šis cilvēks tiešām strādā konkrētajā struktūrā.

 

Gunta Jākobsone,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

m.t. 29106561

guntaj@dome.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: