19. jūlijā Liepājas Sociālā dienesta mācību klasē notika Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) informatīvā diena, kurā Sociālās integrācijas valsts aģentūras Kurzemes reģiona Cīravas atbalsta punkta koordinatore Līga Grīnvalde informēja Liepājas sociālos darbiniekus par kārtību, kādā cilvēki ar invaliditāti var saņemt valsts finansētu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu.

Līga Grīnvalde pastāstīja par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti. Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkti Latvijā ir Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, Rēzeknē, bet Kurzemes reģionā – Cīravā.
Sociālās integrācijas valsts aģentūra Jūrmalas profesionālā vidusskolā un koledžā piedāvā apgūt bez maksas 5 mācību programmas ( noliktavas darbinieks, lietvedis, dārzkopis, galdnieka palīgs, florists) un 35 dažādas prasmes, kas saistītas ar šīm profesijām.
Mācības ir bez maksas, tajās var pieteikties cilvēki ar invaliditāti no 15 -62 gadu vecumam bez izglītības ierobežojuma. Skolai ir dienesta viesnīca, bezmaksas ēdināšana 3 reizes dienā, sociālās rehabilitācijas iespējas. Tiek apmaksāti arī transporta pakalpojumi nokļūšanai līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, ja personai ir ierobežota mobilitāte.
Vidusskolā un koledžā ir dažādas iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt transportlīdzekļu vadīšanu, kā arī autoskolā veikt auto pārbūvi atbilstoši savām individuālām vajadzībām. SIVA sniedz atbalstu karjeras veidošanā arī pēc studiju beigšanas
Skolā tiek sniegts arī psihosociālais atbalsts profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas laikā.
Jaunums, kas piedāvā papildus apmācības iespējas, ir ESF projekts “Personas ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”, kuru īsteno SIVA. Tas paredz personām ar smagu invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem profesionālās piemērotības noteikšanu, psihologa, karjeras konsultanta un sociālā darbinieka konsultācijas bez maksas. Projekta ietvaros tiek piedāvātas piecas tālākizglītības programmas un 35 prasmju apgūšana, piemēram, dārzeņu stādīšana, veļas gludināšana, sveču liešana, stādu sagatavošana utt.
Skola atrodas Jūrmalā, Slokas ielā 61, papildus informācija pa tālr. 26385047; e-pasts sivaprojekts@siva.gov.lv
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: