14. septembrī Liepājas Domes sēdē apstiprināts Liepājas pilsētas Audžuģimeņu atbalsta plāns 2018.-2019.gadam, lai veicinātu audžuģimeņu skaita pieaugumu un nodrošinātu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem dzīvi ģimeniskā vidē.

Liepājas pilsētas Audžuģimeņu atbalsta plāns paredz palielināt atbalstu Liepājas pašvaldības bērniem jebkurā audžuģimenē un audžuģimenēm Liepājas pašvaldībā, kuras aprūpē Liepājas bērnus.

Atbalsta plānā paredzēts palielināt gan materiālo, gan psihosociālo atbalstu audžuģimenēm, nodrošinot individuālas konsultācijas pie speciālistiem audžuvecākiem un bērniem.

Plānots, ka pabalsts bērna uzturam pakāpeniski tiks palielināts līdz 300 eiro mēnesī. Šobrīd pabalsts bērna uzturam ir 256,12 eiro mēnesī par katru Liepājas bērnu. Pabalstu bērna apģērba un apavu iegādei, kurš šobrīd ir 213,43 eiro gadā, plānots noapaļot līdz 220 eiro, pabalstu mīkstā inventāra iegādei – līdz 80 eiro.

Par audžuvecāku pienākumu pildīšanu tiek plānota arī pašvaldības piemaksa pie valsts maksātā: 100 eiro mēnesī 2018.gadā un 150 eiro mēnesī 2019.gadā (valsts šobrīd maksā 113.83 eiro).

Paredzēta arī bērnu un audžuvecāku veselības nodrošināšana un vienreizējs pabalsts mantiskā veidā reizi piecos gados remontmateriālu, sadzīves priekšmetu iegādei līdz 1500 eiro.

Audžuģimenē ievietotie bērni jau tagad ir atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas Liepājas pilsētas dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, no maksas par pulciņiem Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā un Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā.

Katru gadu Ģimenes dienā varētu notikt svētku pasākums visām audžuģimenēm ar bērniem kā atzinība par ikdienas darbu.

 Atbalsta plāns veidots, pamatojoties uz pašreizējās situācijas izvērtējumu un to, ka Labklājības ministrija Valsts ģimenes politikas ietvaros plāno uzsākt audžuģimeņu modeļa koncepcijas izstrādi un īstenošanu visā valstī. Plāna realizāciju nodrošinās Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests sadarbībā ar Liepājas pilsētas bāriņtiesu un nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra”. Plānu atbalsta arī Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība “Estere”.

Šobrīd Liepājā ir 18 audžuģimenes, kurās tiek aprūpēti 27 Liepājas bērni. Vēl astoņi Liepājas pašvaldības bērni tiek aprūpēti audžuģimenēs ārpus Liepājas. Realizējot atbalsta pasākumus, plānots, ka 2019.gadā Liepājā varētu būt vismaz 26 audžuģimenes.

Sociālā dienesta 2017.gada budžetā audžuģimenēm ir atvēlēti 162 280 eiro. Plānā paredzēto pasākumu realizēšanai papildus 2018.gadā būtu nepieciešami vēl 81 695 eiro, 2019.gadā – vēl 31 200 eiro.

 

Gunta Jākobsone,

Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste,

m.t. 29106561

gunta.jakobsone@liepsd.lv

www.liepaja.lv

 

 

 

PASTĀSTI CITIEM: