Liepājā politiski represētās personas turpmāk varēs saņemt svētku pabalstu 50 eiro apmērā. 14. septembrī Liepājas Domes sēdē nolemts palielināt svētku pabalstu politiski represētajām personām no 30 īdz 50 eiro, veicot grozījumus Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos „Par svētku pabalstiem”.


Svētku pabalstus politiski represētajām personām piešķir katru gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā.

Liepājā ir aptuveni 440 personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu.
Finansējums pabalsta 50 eiro apmērā izmaksai ir ieplānots Liepājas Domes Sociālā dienesta budžetā.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Gunta Jākobsone,
Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
gunta.jakobsone@liepsd.lv
www.liepaja.lv

 

PASTĀSTI CITIEM: