Septembrī turpinās pašvaldības akcija “Skolas soma”, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem sagādāt visu nepieciešamo skolai. Pabalstu izmaksa turpināsies līdz oktobra beigām, un tos var saņemt pilnīgi visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes, sākot no 3 bērniem un neatkarīgi no materiālās situācijas, kā arī ģimenes, kuras audzina bērnus invalīdus, aizbildnībā esošus bērnus, ģimenes, kuras ir Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pienākumus.

Pabalstu akcijā “Skolas soma” piešķir par katru minētajā ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš septembrī turpina mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2. klases.
Savukārt katram pirmklasniekam, kurš sācis mācības kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, jau piekto gadu tiek piešķirts pirkmlasnieka svētku pabalsts 30 eiro apmērā. Pirmklasnieku saraksti šobrīd tiek apkopoti, lai iesniegtu tos bankā un nauda tiktu pārskaitīta vecākiem.
“Skolas somas” pabalstu 20 eiro apmērā var saņemt arī jaunieši līdz 18 gadu vecumam, kuri turpina mācības vispārējās izglītības iestādē dienas maiņā un nav nodarbinātas, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

Lai saņemtu vienreizējo pabalstu 20 eiro skolas vecuma bērniem, vecākiem jādodas uz jebkuru A/s “Norvik banka” Liepājas filiāli, uzrādot pasi, jo ģimeņu sarakstus Sociālais dienests jau ir iesniedzis bankā. Ja kāda ģimene, kurai tiesības saņemt pabalstu, nav šajā sarakstā, tad pabalstu jāpieprasa Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, iesniedzot iesniegumu ne vēlāk kā līdz 30. septembrim.

Pabalstus var saņemt arī ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām laika posmā no šā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss, un tajās ir bērni skolas vecumā. Šīm ģimenēm līdz 30.septembrim jāierodas reģistrēties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā 220.kabinetā. Līdzi jāņem pasi, izziņu par trūcīgas ģimenes statusu un mācību iestādes izziņu 9. klašu beidzējiem.
“Skolas somas” un pirmklasnieku pabalstu izmaksai pašvaldība šogad atvēlējusi 61 500 eiro.

 

PASTĀSTI CITIEM: