Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, sociālo un citu pakalpojumu sniedzējus, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus piedalīties KPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs. Liepājā tā notiks 2. novembrī no plkst. 11.00 līdz 13.30 Jauniešu mājā, Kungu ielā 24.


Paredzēta KPR DI plāna prezentācija un diskusijas par KPR DI plānā piedāvātajiem risinājumiem, par pašvaldību un nevalstiskā sektora iniciatīvām sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai.
Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa informēs par turpmākām rīcībām KPR DI plāna īstenošanai.
KPR DI plānu izstrādā SIA „SAFEGE Baltija” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Vairāk informācijas:
Ieva Cēbura, SIA “SAFEGE Baltija” valdes locekle
Tel. +371 29488174 ieva.cebura@safege.lv

PASTĀSTI CITIEM: