No  21. oktobra līdz 2. decembrim Sociālais dienests sadarbībā ar audžuģimeņu biedrību “Estere” rīko audžuģimeņu un aizbildņu apmācību, kurā 40 interesenti apgūst aktuālās sabiedrības problēmas un ģimenes lomu grūtību to risināšanas procesā.

Semināru ciklā lektori runā gan par aktuālajām sabiedrības problēmām, akcentē ģimenes lomu to risināšanas procesā, akcentējot jautājumu par to, cik daudz bērnu audzināšanā ir atkarīgs no pieaugušajiem, ģimenes un cik – no apkārtējās vides un sabiedrības.

Semināra pirmajā nodarbībā 21. oktobrī psiholoģe Iveta Gēbele runāja par tēmu “Attiecības: bērnu, vecāku un vecvecāku, partnerattiecības, darba attiecības un attiecības ar manu dzīvi”.

  1. oktobrī psiholoģe Sarmīte Štāle vadīja nodarbību par tēmu “Vecāku un bērnu drošība emocionālās labsajūtas veicināšanai”.

Sestdien, 4. novembrī būs tikšanās ar ārstu psihiatru Gunāru Trimdu, lai runātu par bērnu un pusaudžu uzvedības traucējumiem, ģimenes lomu grūtību risināšanas procesā. Tiks pārrunāta tēma par to, kas ir audzināšana un iedzimtība.

  1. novembrī ar audžuģimenēm un aizbildņiem tiksies psiholoģe, psiholoģijas zinātnes doktorante, kura apguvusi arī psihodinamisko psihoterapiju un smilšu spēles, Mg. Psyhic. Jurita Smiltiņa.

Noslēguma nodarbībā 2. decembrī psihoterapeite, narkoloģe Ināra Vārpa runās par atkarību un ģimenes lomu atkarības veidošanās un ārstēšanās procesā.

Gunta Jākobsone,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

m.t. 29106561

gunta.jakobsone@liepaja.lv

www.liepaja.lv

 

 

PASTĀSTI CITIEM: