Trešdien, 25. oktobrī Liepājas Domes Sociālo dienestu pieredzes apmaiņas vizītē kuplā skaitā apmeklēja Talsu novada sociālā dienesta delegācija – sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe un vadītājas vietniece Marika Grohjacka, sociālie darbinieki no sociālo pakalpojumu nodaļas, ģimenes atbalsta daļas, sociālie rahabilitētāji u.c., pavisam 27 darbinieki.

Talsu kolēģi apmeklēja Sociālā dienesta Grupu dzīvokļus Kuldīgas ielā 34, pēc tam devās uz Dienas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20. Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča prezentēja kolēģiem Liepājas Sociālā dienesta darbu un izrādīs dienesta telpas Ed.Veidenbauma ielā 3. Talsinieki viesojās arī biedrībā “Dižvanagi” Kr.Barona ielā 14 un tikās ar tās vadītāju Ilzi Durņevu.

PASTĀSTI CITIEM: