1. novembrī Sociālā dienesta pārstāvji no Sociālo pakalpojumu daļas, Ģimenes atbalsta daļas un Bērnunama piedalās konferencē Rīga pilī “Bērna vajadzības -ideāli un realitāte ārpusģimenes aprūpē”, uz kuru aicina Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas patronese, Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone. Konferenci rīko Valsts kanceleja sadarbībā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju.


Vai pietiekami ieklausāmies bērnu vajadzībās, lemjot par viņu likteņiem? Vai bērnu aprūpētāji un lēmumu pieņēmēji izprot bērnu vajadzības? Kā valsts politika var veicināt ģimeniskās aprūpes attīstību Latvijā? Atbildes uz šiem jautājumiem tiks kopīgi meklētas konferencē, kurā piedalās ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, Saeimas un pašvaldību deputāti, nevalstisko organizāciju pārstāvji u.c.
Konferencē uzstāsies Karīna Pētersone, kura pati ir bijušais “sistēmas” bērns, Čehijas republikas eksperte, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste Terezie Pemova, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas pārstāve Ilze Paleja, Nīderlandes eksperts un audžuģimeņu apmācību programmas “AIRI vecākiem”treneris Rob Van Pagee u.c.
Konferences otrajā daļā tiks apspriests deinstitucionalizācijas projekts un tā ietekme uz bērniem ārpusģimenes aprūpē.

PASTĀSTI CITIEM: