Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Liepājas pašvaldība visām politiski represētajām personām izmaksās svētku pabalstu 50 eiro apmērā, tādējādi izsakot atzinību par devumu Latvijas neatkarības stiprināšanā.


Pabalstu politiski represētie, kuru dzīvesvieta deklarēta Liepājā, no 7. novembra varēs saņemt jebkurā no A/s “Norvik banka” Liepājas filiālēm, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Represētie, kuri veselības stāvokļa dēļ paši nevar aiziet uz banku, aicināti līdz 27. oktobrim ar aprūpētāju vai pilnvaroto personu palīdzību vērsties ar iesniegumu Sociālajā dienestā par pabalsta piegādi dzīvesvietā vai tā pārskaitīšanu uz personas norādīto kontu kredītiestādē.
Ja persona nav iekļauta sarakstā, tad pabalstu var pieprasīt Sociālajā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E.Veidenbauma ielā 3, , 220. kabinetā, iesniedzot pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus līdz šā gada 10.decembrim.
Iesniegumu par pabalsta piegādi mājās vai pārskaitīšanai uz kontu var iesniegt Sociālā dienesta Sociālo pakalpoju daļā, E.Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā
pieņemšanas laikos: pirmdienās no pulksten 14:00 līdz 17:00,
otrdienās no pulksten 9:00 līdz 12:00,
ceturtdienās no pulksten 15:00 līdz 18:00
piektdienās no pulksten 14:00 līdz 16:00.

 

PASTĀSTI CITIEM: