2017. gada 7. decembrī Liepājā sāksies Ziemassvētku pabalstu izmaksa ģimenēm, kuras audzina četrus un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus.
Katram nepilngadīgajam ģimenē dzīvojošam bērnam pienākas pabalsts 15 eiro apmērā.

Ziemassvētku pabalstus bērnu likumiskie pārstāvji un aizbildņi, uzrādot pasi, līdz janvāra beigām varēs saņemt visos A/S “Norvik banka” Liepājas filiāles klientu apkalpošanas centros.
Ziemassvētku pabalstu piešķir ģimenei, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.
Sociālais dienests datu bāzi par ģimenēm ar bērniem regulāri pilnveido, un šie saraksti tiek iesniegti bankā. Ja kāds, kuram pienākas pabalsts, nav iekļauts sarakstā, tad bērna likumiskais pārstāvis vai aizbildnis pabalstu var pieprasīt Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim.
Informāciju iespējams precizēt Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, 220.kabinetā pirmdienās no 14.00 līdz 17.00, otrdienās no 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no 15.00 līdz 18.00 un piektdienās no 14.00 līdz 16.00 vai pa tālr. 634 89674.
Ziemassvētku pabalstam atvēlēti 31 000 EUR.

PASTĀSTI CITIEM: