Liepājas Pensionāru dienas centrs un tā vadītāja Astrīda Vērdiņa ir tik ļoti saistīti vārdi, ka viens ar otru pārklājas. Viņa no pirmās dienas vada centru, kas nupat nosvinējis savu 10. jubileju.


Vispirms A. Vērdiņa saka paldies visiem, kas apmeklē dienas centru, nāk uz tajā rīkotajiem pasākumiem. Tie ir ļaudis no visas pilsētas, “nežēlojot centiņus, brauc arī no Karostas, Tosmares, no Zaļās birzes – paldies visiem par to”. Un liela viņas pateicība arī visiem ciemiņiem, kuru atsaucība ļauj notikt sarīkojumiem. Jubilejas reizē uzstāties aicināti paši tuvākie – “goda viesi” –, ar kuriem bijusi visilgākā sadarbība. Tie ir mūziķi Andris Kristons un Edmunds Talalass, Valdis Aivars, Aleksandra Lebedeva akordeonistu kvartets, aktieri Jānis Dreiblats un Ilga Martinsone.
Pensionāru dienas centrs gan ļauj ļaudīm pabūt kopā, gan regulāri rīko tikšanās – gan informatīvas, gan izklaidējošas, gan muzikālas un dzejiskas. Seniori brauc ekskursijās, darbojas deju, kulinārijas un citos pulciņos. A. Vērdiņas apbrīnojami rosīgā daba ļauj notikt gan Ziemassvētku sagaidīšanas koncertiem, gan Jāņu ielīgošanai, gan radošu talantu izpausmju konkursiem, kurus apmeklēt var visi interesenti. Un skatītāju rindas vienmēr pilnas. Arī šajā reizē kamerzāle skan ne tikai no dziedātāju balsīm un akordeonu skaņām, bet arī no vētrainiem aplausiem un ovācijām – šī publika ir atsaucīga, atbrīvota un ieinteresēta.
Centra vadītāja ar pateicību vēršas pie pilsētas domes priekšsēdētāja Ulda Seska, sakot, ka bez viņa tādas vietas varbūt nemaz nebūtu. “Pirms 11 gadiem viņš bija Tallinā un, kad viņu iepazīstināja ar turienes pensionāru dienas centru, viņš teica – nākamgad tāds būs arī Liepājā. Un bija arī!”
Pateicību viņai ir daudz – vēl arī pašvaldības pārstāvjiem, Sociālā dienesta darbiniekiem, deputātei Aijai Barčai. Un pēc tam nāk pateicības, ziedi un dāvanas viņai pašai un visiem centra senioriem. “Dzīvojiet tālāk!” centram un tā vadītājai novēl domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš. “Laimīga tu jūties darbā, pūlējoties citu labā!” dzejā Astrīdu sveic pensionāru dienas centrs “Kurzemīte”, kura dalībniece ir arī viņa pati. “Esmu diezgan ilgi Liepājā vadījis dažādus pasākumus, un pa visiem šiem gadiem ir bijuši četri cilvēki, kuriem es nespēju atteikt,” saka aktieris Jānis Dreiblats, kurš bieži piedalās centra pasākumos un vada tos. “Divi ir jau aizsaulē – Rihards Rubīns un Valdis Vikmanis. Divas dāmas ir šajā zālē – Astrīda Vērdiņa un Ivonna Šakale!” I. Šakale, “Kurzemītes” koncertmeistare, pēc tam dāvanā no komponista Andra Kristona saņem viņa dziesmu iesējumu.
“Jūs esat tie, kas visvairāk par dzīvi prot priecāties,” sveicot saka Latviešu biedrības nama vadītāja Vita Hartmane. “Jūs esat tie, kuru pasākumi vienmēr ir kupli apmeklēti!”
“Pensionāru dienas centrs ir svarīgs – ir kur aiziet. Vērtīga lieta,” saka koncerta skatītāja Rasma, kura arī to pa laikam apmeklē. “Kā ta’, ka labi, es būtu beigta, ja man nebūtu kur iet,” smejas Lūcija. “Ļoti vajadzīga lieta,” vienisprātis ir arī Astrīda. Pati gan ne, bet kaimiņiene dziedot “Kurzemītē” un stāstot, cik aizņemta mēģinājumos, gatavojoties Ziemassvētkiem. Kam negribas četrās sienās palikt, tam jārosās!
“Man darbs sāka traucēt izklaidi – visi mēģinājumi un koncerti notiek pa dienu, tāpēc aizgāju no darba pensijā,” smejas “Kurzemītes” dziedātāja Maruta. “Tagad tikai izklaide!”
Ritai līdz dienas centram aiziet grūti – veselība neļauj. Bet koncertus gan viņa apmeklē, kad vien iespējams, tāpēc arī šoreiz ir te. Arī Aleksandra turp nedodas, jo mājās esot gana daudz darāmā, taču uz šo svinīgo koncertu gan nolēmusi atnākt. Koncertus viņa apmeklē ļoti labprāt, arī A. Vērdiņas rīkotos pasākumus. “Nav ko sēdēt mājās!”
Liepājas Pensionāru dienas centrs savu darbību sāka jau 2006. gada nogalē. Izremontētās un iekārtotās bijušās namu pārvaldes “Pērkone” telpās tas izveidots ar pašvaldības Sociālā dienesta gādību.

No laikraksta “Kurzemes vārds”

PASTĀSTI CITIEM: