Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) informē, ka 27.oktobrī ir izsludināta 3.partnerorganizāciju atlase pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai; maltīšu nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai Latvijas teritorijā no 2018. gada 1. aprīļa, kas tiek finansētas ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Pretendents var pieteikties veikt abas augstāk apakšpunktos norādītās darbības vai vienu no tām. Savā atlases iesniegumā pretendents norāda gan izvēlēto darbības veidu, gan kurā/-ās teritorijā/-ās atbalstāmās darbības tas sniegtu.

Par partnerorganizāciju var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, pašvaldība vai tās iestāde, kā arī to apvienības.

Atlases iesniegumu iesniegšanas termiņš 2017. gada 27. novembris.

Laika posmā no 2017. gada 6. novembra līdz 9. novembrim tiks rīkoti reģionālie informatīvie semināri par atlases iesniegumu sagatavošanu – 6.novembrī Rīgā, 7.novembrī – Saldū, 9.novembrī – Jēkabpilī.

Detalizētāku informāciju aicinām skatīt:
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10319&Itemid=249&lang=lv

PASTĀSTI CITIEM: