14. decembrī Liepājas Domes sēdē pieņemti vairāki lēmumi, lai varētu sniegt lielāku pašvaldības atbalstu maznodrošinātajiem pilsētas iedzīvotājiem – par 10 eiro palielināts ienākumu līmenis, kas ļauj saņemt maznodrošinātā statusu, ieviests pašvaldības pabalsts krīzes situācijās un precizēti noteikumi, pēc kuriem pabalstu ārkārtas gadījumos var piešķirt Domes Sociālo lietu komisija.


Lai nodrošinātu iespēju sniegt pašvaldības palīdzību Liepājas iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, Domes sēdē pieņemti jauni saistošie noteikumi „Par Liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā”. Tie paredz, ka pabalstu varēs saņemt krīzes situācijā nonākusi ģimene vai persona, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājā. Pabalstu ārkārtas situācijās, piemēram, ugunsgrēka vai citos negaidītos apstākļu pasliktināšanās gadījumos piešķirs Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisija. Pabalsta maksimālais apmērs ir līdz 3000 eiro.
Sociālā dienesta 2018.gada budžeta projektā pabalsta krīzes situācijā izmaksai plānoti 23600 eiro.

Tā kā 2017.gada oktobrī tika indeksētas valsts vecuma pensijas, bet no 2018.gada tiek palielināta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, daļa iedzīvotāju, kuri pašreiz var pretendēt uz maznodrošinātas personas statusu, turpmāk vairs nevarētu saņemt pašvaldības palīdzību. Tā kā ienākumu pieaugums ir salīdzinoši neliels, īpaši, ja ģimenē ir vairāki bērni, tad, lai nodrošinātu palīdzību iedzīvotājiem, nepieciešams palielināt maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeņus.
Tāpēc pieņemti jauni saistošie noteikumi „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā”, kuri nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņus, kurus nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par maznodrošinātu.
Palielinot ienākumu līmeni par 10 eiro katrai iedzīvotāju kategorijai, nav paredzams būtisks maznodrošinātu personu skaita pieaugums. Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu, jo maznodrošinātas ģimenes statuss tikai piešķir ģimenei (personai) tiesības saņemt sociālo palīdzību vai citus likumā noteiktos pašvaldības un valsts atvieglojumus.

Abi saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv .

Kā zināms, 9. novembra Domes sēdē tika nolemts nolemts arī paplašināt veselības aprūpes pabalsta saņēmēju loku to pensionāru ģimenēs, kurās ir cilvēki ar invaliditāti vai kurās audzina aizbildnībā esošus bērnus.
Tagad veselības aprūpes pabalstu varēs saņemt maznodrošinātas ģimenes, kurās kopā dzīvo valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušas personas un nestrādājošas personas ar invaliditāti, jo nereti šādās mājsaimniecībās ienākumi ir mazāki kā kopā dzīvojošu pensionāru ģimenes ienākumi, kuri šobrīd jau saņem veselības pabalstu.
Papildus ir nodrošināts atbalsts maznodrošinātām kopā dzīvojošu pensionāru un nestrādājošu personu ar invaliditāti ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā esošu bērnu.
Veselības aprūpes pabalsta kopējā summa ir līdz 75 eiro vienai personai un ne vairāk par 145 eiro ģimenei.

Gunta Jākobsone,
Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
gunta.jakobsone@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: