7.decembrī ir noslēdzies grupas supervīzijas kurss Sociālā dienesta 17 sociālā darba speciālistiem, kuri pilnveidojot savu profesionālo kompetenci darbā ar klientiem, piedalījās sešās grupas supervīzijas sesijās, psihoterapeites Vinetas Šplītas vadībā.


Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda un Labklājības ministrijas projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), kura mērķis ir paaugstināt Sociālā dienesta darba efektivitāti un pilnveidot sociālā darba speciālistu profesionālo kompetenci.
Projekts tiek īstenots programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” ietvaros.

Kontaktinformācija:  Santa ALTĀNE, Sociālā dienesta direktores vietniece
santa.altane@liepaja.lv , t. 63489663

 

PASTĀSTI CITIEM: