Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS”,

Reģ. Nr. 90000035266
aicina darbā Personāldaļas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:
– vadīt, pārraudzīt un attīstīt personāla vadības procesu iestādē;
– nodrošināt personāla dokumentu sagatavošanas, aprites, sistematizēšanas, uzskaites un uzglabāšanas procesu;
– veidot atskaites un uzturēt personāla uzskaites sistēmu atbilstoši izstrādātajiem standartiem;
– konsultēt daļu un institūciju vadītājus personāla jautājumos;
– veikt citus pienākumus, kas saistīti ar personāla vadību.

Prasības pretendentam:
– augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama personāla vadībā, vadības zinībās vai tiesību zinātnē);
– zināšanas Darba likuma un citu personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
– zināšanas lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
– valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
– labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
– labas prasmes darbā ar biroja tehniku, MS Office programmatūru;
– darba pieredze personāla vadības jomā pēdējo piecu gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:
– dzīves un darba apraksts (CV);
– motivēta pieteikuma vēstule;
– izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
– dokuments, kas pierāda, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā) kopija.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:
Amata pretendenti dokumentus var iesniegt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā, LV-3401, līdz 2018.gada 22.janvārim (pasta zīmogs):
– nosūtot pa pastu;
– iesniedzot personīgi 208.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 vai no plkst.13.00 līdz plkst.16.00.
– nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi socialais.dienests@liepaja.lv .

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas amata pretendentu atlases 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti amata pretendentu izvērtēšanai 2.kārtā (darba intervija).

Tālrunis uzziņām 63489683.

PASTĀSTI CITIEM: