Karostas Pensionāru dienas centrs, kurš jau astoņus gadus darbojas Sociālās dzīvojamās mājas Ģenerāļa Baloža ielā 1 paspārnē, no jaunā gada atsācis savu darbību un aicina seniorus aktīvi iesaistīties gan pašdarbības pulciņos, gan kopīgi pavadīt brīvo laiku ārpus mājas ar citiem domubiedriem.


Katru darba dienu no 10.00-16.00 šeit ikviens var atnākt izlasīt jaunāko laikrakstu „Kurzemes vārds” un pāršķirstīt žurnālus, iedzert tēju, uzspēlēt dažādas galda spēles, novusu.
Otrdienās no 11.00-13.00 atsāksies kopīgās dziedāšanas nodarbības muzikālās pedagoģes Laines Zeiles vadībā. Katru otro nedēļu otrdienās no 13.00 līdz 15.00 notiks nodarbības līnijdejās, kuras vadīs līnijdeju dejotāja Inguna Zvaigzne (līdzi jāņem čībiņas vai viegli apavi). Nodarbības ir bezmaksas. Pirmā tikšanās reize ar dziedātājiem un dejotājiem būs otrdien, 16. janvārī.
Savukārt no 18. janvāra ceturtdienās no 13.00 līdz 15.00 plānotas kopīgas rokdarbu radošās darbnīcas. Iesākumam centrā būs pieejama arī dzija no ārdītiem materiāliem, audums, papīrs. Arī paši pensionāri aicināti “neturēt sveci zem pūra” un nākt radošajās nodarbībās rādīt savas prasmes rokdarbos, palīdzot apgūt tās arī citiem. Plānots, ka uz Lieldienām varētu sarīkot arī senioru radošo darbu izstādi.
Papildus informācija par centra darbu pa tālruni: 634-54355

PASTĀSTI CITIEM: